KVKK Aydınlatma Metni

İSTANBUL REKLAM ÜRÜNLERİ SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

KİŞİSEL VERİLERİNİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ AYDINLATMA METNİ

 1. Genel Tanım

 

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanun’u (“Kanun”) temel hak ve hürriyetlerin korunması ve kişisel verilerin işlenmesi konusunda gerçek ve tüzel kişilerin uyacakları usul ve esasları belirlemektedir. Kanun kapsamında kişisel veri, kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü veriyi kapsamaktadır. Kişisel verinin özel bir türü olan özel nitelikli kişisel veri ise, ırk, etnik köken, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep, diğer inançlar, kılık ve kıyafet, dernek, vakıf veya sendika üyeliği, sağlık, cinsel hayat, ceza mahkumiyeti ve güvenlik tedbirleri, biyometrik ve genetik verileri ifade etmektedir.

 

İstanbul Reklam Ürünleri San. ve Tic. Ltd. Şti. (“İstanbul Reklam”) tarafından, Kanunun 10. Maddesi uyarınca kişisel verilerin elde edildiği sırada, veri sorumlusu sıfatı ile ilgili kişilere karşı aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirmek amacıyla işbu metin hazırlanmıştır.

 

 1. Veri Sorumlusu

 

İstanbul Reklam, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve ilgili ikincil düzenlemeleri kapsamında doğru ve kaliteli ürünleri müşterilerine temin ederek, verimli ve istikrarlı bir ekonomi yaratmak, reklam sektöründeki yenilikleri sizlere sunmak, ihtiyaçlarınız doğrultusunda doğru ürünleri ve makineleri seçmenize yardımcı olmak, dürüstlük ilkesinden ve hizmetlerinden ödün vermeden kaliteyi arttırmak için ve 6102 sayılı Kanun ve ilgili ikincil düzenlemelerde yer alan yükümlülükleri yerine getirmek amacıyla kurulmuş bir limited şirkettir. Bu kapsamda kişisel verileriniz veri sorumlusu sıfatıyla Merkez Mah. Gençosman Cad. No: 1/21 Güngören/İSTANBUL adresinde mukim, İstanbul Ticaret Sicili’ne, 397704 ticaret sicil numarası ile kayıtlı İstanbul Reklam Ürünleri San. ve Tic. Ltd. Şti. (“Şirket”) olarak Kanun uyarınca, aşağıda sıralanan amaçlar çerçevesinde ve bu amaçlarla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde, tarafımıza ulaştığı şekliyle kişisel verilerin doğruluğunu ve güncelliğini koruyarak aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir.

 1. Kişisel Verilerin Toplanması ve İşlenme Amaçları

 

İstanbul Reklam; kişisel verileri, doğrudan veri sahiplerinin kendisinden temin edebildiği gibi dolaylı olarak 3.kişilerden ve veri sahibinin kendisinin alenileştirmiş olduğu veriler içerisinden de temin edebilmektedir. Toplanan kişisel verileriniz, Kanun’da öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları dahilinde; İstanbul Reklam tarafından, ilgili mevzuatlarda düzenlenen görev ve yükümlülüklerin yerine getirilmesi, veri sahiplerinin kişisel verilerinin yönetim süreçlerinde İstanbul Reklam ve İstanbul Reklam ile iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki, teknik, ticari ve iş güvenliğinin temini ve faaliyetlerin ifası amacıyla işlenebilmektedir. Bu kapsamda kişisel veriler, sözlü, fiziksel veya elektronik ortamdan toplanabilmekte ve İstanbul Reklam faaliyetleri kapsamında işleme faaliyetine tabi tutulabilmektedir.

 

KİMLİK VERİSİ

Kimlik Verisine Ait Veriler

Veri Konusu Kişi Grubu

Verinin Elde Edilme Yöntemi

Kişisel Verinin İşlenme Amacı

·Ad soyad

·Cinsiyet

·Uyruk

·Doğum tarihi

·Doğum yeri

·İmza

·T.C. kimlik No

 

·Çalışan

·Çalışan Adayı

·Hissedar/Ortak

·Tedarikçi çalışanı

·Tedarikçi yetkilisi

·Ziyaretçi

·Potansiyel tedarikçi çalışanı/yetkilisi

·Müşteri yetkilisi

·Müşteri çalışanı

·İş Ortakları

·İş Yetkilisi/Çalışanı

·Potansiyel İş Ortakları

·Potansiyel İş Ortakları Yetkilisi/Çalışanı

·Eski Çalışan

 

 

İş başvurusu, iş ortaklığı, staj başvurusu, tedarik hizmetlerinin alınması, bilgi edinme, talep veya şikayetlerin alınması, mal/hizmet satış süreçleri, eğitim, vb. faaliyetlerde kişilerin kendisinden temin edilmektedir.

 

· 4857 sayılı İş Kanunu’nda yer alan yükümlülüklerin yerine getirilmesi

· Çalışan adayı/stajyer/öğrenci seçme ve yerleştirme süreçlerinin yürütülmesi

· Çalışan adaylarının başvuru süreçlerinin yürütülmesi

· Çalışan memnuniyeti ve bağlılığı süreçlerinin yürütülmesi

· Çalışanlar için iş akdi ve mevzuattan kaynaklı yükümlülüklerin yerine getirilmesi

· Çalışanlar için yan haklar ve menfaatleri süreçlerinin yürütülmesi

· Eğitim faaliyetlerinin yürütülmesi

· Finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi

· Mal/Hizmet satın alım süreçlerinin yürütülmesi

· Mal/Hizmet üretim ve operasyon süreçlerinin yürütülmesi

· Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi

· Sözleşme süreçlerinin yürütülmesi

· Ürün/hizmetlerin pazarlama süreçlerinin yürütülmesi

· Ziyaretçi kayıtlarının oluşturulması ve takibi

· İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi

· Talep / Şikayetlerin takibi

· Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi

· Tedarik faaliyetlerinin yürütülmesi

Hukuki Sebepler

6698 s. Kanun madde 5/2 (ç): Hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesi

6698 s. Kanun madde 5/2 (a): Kanunlarda açıkça öngörülmesi

İLETİŞİM VERİSİ

İletişim Verisine Ait Veriler

Veri Konusu Kişi Grubu

Verinin Elde Edilme Yöntemi

Kişisel Verinin İşlenme Amacı

·Adres

·E-posta adresi

·İkametgâh

·İletişim adresi

·Telefon No

·Çalışan

·Çalışan Adayı

·Hissedar/Ortak

·Tedarikçi çalışanı

·Tedarikçi yetkilisi

·Potansiyel tedarikçi çalışanı/yetkilisi

·Ziyaretçi

·Müşteri yetkilisi

·Müşteri çalışanı

·İş Ortakları

·İş Yetkilisi/Çalışanı

·Potansiyel İş Ortakları

·Potansiyel İş Ortakları Yetkilisi/Çalışanı

·Eski Çalışan

 

 

İş başvurusu, iş ortaklığı, üyelik, staj başvurusu, tedarik hizmetlerinin alınması, bilgi edinme, talep veya şikayetlerin alınması, anket, haber, eğitim, vb. faaliyetlerde kişilerin kendisinden temin edilmektedir.

 

· 4857 sayılı İş Kanunu’nda yer alan yükümlülüklerin yerine getirilmesi

· Çalışan adayı/stajyer/öğrenci seçme ve yerleştirme süreçlerinin yürütülmesi

· Çalışan adaylarının başvuru süreçlerinin yürütülmesi

· Çalışan memnuniyeti ve bağlılığı süreçlerinin yürütülmesi

· Çalışanlar için iş akdi ve mevzuattan kaynaklı yükümlülüklerin yerine getirilmesi

· Çalışanlar için yan haklar ve menfaatleri süreçlerinin yürütülmesi

· Eğitim faaliyetlerinin yürütülmesi

· Finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi

· Mal/Hizmet satın alım süreçlerinin yürütülmesi

· Mal/Hizmet üretim ve operasyon süreçlerinin yürütülmesi

· Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi

· Sözleşme süreçlerinin yürütülmesi

· Ürün/hizmetlerin pazarlama süreçlerinin yürütülmesi

· Ziyaretçi kayıtlarının oluşturulması ve takibi

· İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi

· Talep / Şikayetlerin takibi

· Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi

· Tedarik faaliyetlerinin yürütülmesi

Hukuki Sebepler

6698 s. Kanun madde 5/2 (ç): Hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesi

6698 s. Kanun madde 5/2 (a): Kanunlarda açıkça öngörülmesi

FİZİKSEL MEKAN GÜVENLİĞİ VERİSİ

Fiziksel Mekan Güvenliği Verisine Ait Veriler

Veri Konusu Kişi Grubu

Verinin Elde Edilme Yöntemi

Kişisel Verinin İşlenme Amacı

·Giriş çıkış kayıtları

·İstanbul Reklam lokasyonlarında bulunan kamera kayıtları

 

·Çalışan

·Çalışan Adayı

·Hissedar/Ortak

·Tedarikçi çalışanı

·Tedarikçi yetkilisi

·Ziyaretçi

·Potansiyel tedarikçi çalışanı/yetkilisi

·Müşteri yetkilisi

·Müşteri çalışanı

·İş Ortakları

·İş Yetkilisi/Çalışanı

·Potansiyel İş Ortakları

·Potansiyel İş Ortakları Yetkilisi/Çalışanı

·Eski Çalışan

İstanbul Reklam lokasyonlarının ziyaret edilmesi ile birlikte girişten itibaren güvenlik kameraları vasıtasıyla elde edilmektedir.

 

·4857 sayılı İş Kanunu ve ilgili mevzuatta yer alan yükümlülüklerin yerine getirilmesi

·Mal/hizmet satın alım süreçlerinin yürütülmesi

·Fiziksel mekân güvenliğinin temini

·Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi

·Ziyaretçi kayıtlarının oluşturulması ve takibi

·İş sürekliliğinin sağlanmasına yönelik faaliyetlerin gerçekleştirilmesi

·Denetim ve etik faaliyetlerinin yürütülmesi

Hukuki Sebepler

6698 s. Kanun madde 5/2 (a): Kanunlarda açıkça öngörülmesi

6698 s. Kanun madde 5/2 (ç): Hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesi

İŞLEM GÜVENLİĞİ VERİSİ

İşlem Güvenliği Verisine Ait Veriler

Veri Konusu Kişi Grubu

Verinin Elde Edilme Yöntemi

Kişisel Verinin İşlenme Amacı

·Çağrı Merkezi Kayıtları

·Cookie Kayıtları

·IP adresi bilgileri

·İnternet Erişim Kayıt Logları

·İnternet sitesi giriş çıkış bilgileri

·Sistem ve Uygulama Kullanıcı Hesap Bilgileri (Kullanıcı adları, e-mail hesapları, son login tarihleri IP bilgileri vb.)

·Şifre ve parola bilgileri vb.

·Çalışan

·Çalışan Adayı

·Hissedar/Ortak

·Tedarikçi çalışanı

·Tedarikçi yetkilisi

·Ziyaretçi

·Potansiyel tedarikçi çalışanı/yetkilisi

·Müşteri yetkilisi

·Müşteri çalışanı

·İş Ortakları

·İş Yetkilisi/Çalışanı

·Potansiyel İş Ortakları

·Potansiyel İş Ortakları Yetkilisi/Çalışanı

·Eski Çalışan

İstanbul Reklam’a ait web sitelerinin ziyaret edilmesi, İstanbul Reklam ağı üzerinden internete bağlantı sağlanması, çağrı merkezi üzerinden hizmet alınması, çağrı merkezi veya e-posta adresi üzerinden İstanbul Reklam ile iletişim kurulması vasıtasıyla elde edilmektedir.

·5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun ve ilgili mevzuatta yer alan yükümlülüklerin yerine getirilmesi

·Fiziksel mekân güvenliğinin temini

·Ziyaretçi kayıtlarının oluşturulması ve takibi

·Bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi

·Erişim yetkilerinin yürütülmesi

·Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi

·İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi

·İstanbul Reklam faaliyetlerinin yürütülmesi / denetimi

·Talep / şikayetlerin takibi

·Veri sorumlusu operasyonlarının güvenliğinin temini

·Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi

Hukuki Sebepler

6698 s. Kanun madde 5/2 (ç): Hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesi

6698 s. Kanun madde 5/2 (a): Kanunlarda açıkça öngörülmesi

GÖRSEL VE İŞİTSEL VERİLER

Görsel ve İşitsel Veriler

Veri Konusu Kişi Grubu

Verinin Elde Edilme Yöntemi

Kişisel Verinin İşlenme Amacı

·Fotoğraf

 

·Çalışan

·Çalışan Adayı

 

İstanbul Reklam nezdinde iş başvurusu esnasında sunulan fotoğraflar vasıtasıyla toplanmaktadır.

· 4857 sayılı Kanun ve ilgili mevzuatta yer alan yükümlülüklerin yerine getirilmesi,

·İnsan kaynakları süreçlerinin yürütülmesi

·Fiziksel mekân güvenliğinin temini

·İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi

·İstanbul Reklam faaliyetlerinin yürütülmesi / denetimi

·Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi

Hukuki Sebepler

6698 s. Kanun madde 5/2 (ç): Hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesi

6698 s. Kanun madde 5/2 (a): Kanunlarda açıkça öngörülmesi

FİNANS

Finans Kategorisine Ait Veriler

Veri Konusu Kişi Grubu

Verinin Elde Edilme Yöntemi

Kişisel Verinin İşlenme Amacı

·Banka bilgileri

·Hesap bilgileri

·Kart bilgileri

 

 

·Çalışan

·Tedarikçi Yetkilisi

 

Mal ve/veya hizmet satın alım  ve tedarikçi süreçlerinin yürütülmesi, satış sözleşmesinden doğan yükümlülüklerin yerine getirilmesi, iş akdi kapsamında yer alan edimlerin ifa edilmesi amacıyla ilgili kişilerin kendisinden veya yetkilisi/çalışanından elde edilmektedir.

·4857 sayılı İş Kanunu’ndan doğan yükümlülüklerin yerine getirilmesi

·Çalışanlar için iş akdi ve mevzuattan kaynaklı yükümlülüklerin yerine getirilmesi

·Finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi

·Mal/hizmet satın alım süreçlerinin yürütülmesi

·Ücret politikasının yürütülmesi

·Yatırım süreçlerinin yürütülmesi

 

Hukuki Sebepler

6698 s. Kanun madde 5/2 (c): Sözleşmenin kurulması veya ifası

6698 s. Kanun madde 5/2 (ç): Hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesi

MESLEKİ DENEYİM

Mesleki Deneyim Kategorisine Ait Veriler

Veri Konusu Kişi Grubu

Verinin Elde Edilme Yöntemi

Kişisel Verinin İşlenme Amacı

·Diploma bilgileri,

·Gidilen kurslar,

·Meslek içi eğitim bilgileri,

·Sertifikalar,

·Transkript bilgileri

·Çalışan

·Çalışan adayı

·Stajyer

 

Çalışan ve/veya stajyer istihdamının sağlanması amacıyla yapılan iş başvuruları, stajyer alımları için yapılan başvurular, İstanbul Reklam web sitesi üzerinden yapılan iş başvuruları, tedarikçi çalışanlarının hizmet vermesi için özlük bilgilerinin paylaşılması vasıtasıyla elde edilmektedir.

·4857 sayılı Kanun ve ilgili mevzuatta yer alan yükümlülüklerin yerine getirilmesi,

·İş başvuru süreçlerinin yürütülmesi

·İnsan kaynakları süreçlerinin yürütülmesi

·İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi

·İstanbul Reklam faaliyetlerinin yürütülmesi / denetimi

·Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi

Hukuki Sebepler

6698 s. Kanun madde 5/2 (c): Sözleşmenin kurulması veya ifası

6698 s. Kanun madde 5/2 (ç): Hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesi

 

 1. Kişisel Verilerinizin Aktarıldığı Taraflar ve Aktarım Amaçları

 

Toplanan kişisel verileriniz, Kanun’da öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları dahilinde, İstanbul Reklam tarafından yukarıda sayılan amaçlar kapsamında hissedarlarımıza, iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize, kanunen yetkili kamu ve özel kurum ve kuruluşlarına aktarılabilecektir.

 

KİMLİK VERİSİ

Aktarım Yapılan Taraflar

Kişisel Verinin Aktarım Amacı

·Gerçek veya özel hukuk tüzel kişileri

·Herkese açık

·Yetkili kamu kurum ve kuruluşları

·İştirakler ve bağlı ortaklıklar

·Tedarikçiler

· 4857 sayılı İş Kanunu’nda yer alan yükümlülüklerin yerine getirilmesi

· Çalışan adayı/stajyer/öğrenci seçme ve yerleştirme süreçlerinin yürütülmesi

· Çalışan adaylarının başvuru süreçlerinin yürütülmesi

· Çalışanlar için iş akdi ve mevzuattan kaynaklı yükümlülüklerin yerine getirilmesi

· Çalışanlar için yan haklar ve menfaatleri süreçlerinin yürütülmesi

· Eğitim faaliyetlerinin yürütülmesi

· Finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi

· Mal/Hizmet satın alım süreçlerinin yürütülmesi

· Mal/Hizmet üretim ve operasyon süreçlerinin yürütülmesi

· Sözleşme süreçlerinin yürütülmesi

· Ürün/hizmetlerin pazarlama süreçlerinin yürütülmesi

· İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi

· Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi

· Tedarik faaliyetlerinin yürütülmesi

İLETİŞİM VERİSİ

Aktarım Yapılan Taraflar

Kişisel Verinin Aktarım Amacı

·Gerçek veya özel hukuk tüzel kişileri

·Yetkili kamu kurum ve kuruluşları

·İştirakler ve bağlı ortaklıklar

·Tedarikçiler

· 4857 sayılı İş Kanunu’nda yer alan yükümlülüklerin yerine getirilmesi

· Çalışan adayı/stajyer/öğrenci seçme ve yerleştirme süreçlerinin yürütülmesi

· Çalışan adaylarının başvuru süreçlerinin yürütülmesi

· Çalışan memnuniyeti ve bağlılığı süreçlerinin yürütülmesi

· Çalışanlar için iş akdi ve mevzuattan kaynaklı yükümlülüklerin yerine getirilmesi

· Çalışanlar için yan haklar ve menfaatleri süreçlerinin yürütülmesi

· Mal/Hizmet satın alım süreçlerinin yürütülmesi

· Mal/Hizmet üretim ve operasyon süreçlerinin yürütülmesi

· Sözleşme süreçlerinin yürütülmesi

· Ürün/hizmetlerin pazarlama süreçlerinin yürütülmesi

· İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi

· Talep / Şikayetlerin takibi

· Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi

FİZİKSEL MEKAN GÜVENLİĞİ VERİSİ

Aktarım Yapılan Taraflar

Kişisel Verinin Aktarım Amacı

·Yetkili kamu kurum ve kuruluşları

·İştirakler ve bağlı ortaklıklar

· 4857 sayılı İş Kanunu ve ilgili mevzuatta yer alan yükümlülüklerin yerine getirilmesi

· Mal/hizmet satın alım süreçlerinin yürütülmesi

· Fiziksel mekân güvenliğinin temini

· Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi

· Ziyaretçi kayıtlarının oluşturulması ve takibi

· İş sürekliliğinin sağlanmasına yönelik faaliyetlerin gerçekleştirilmesi

· Denetim ve etik faaliyetlerinin yürütülmesi

İŞLEM GÜVENLİĞİ VERİSİ

Aktarım Yapılan Taraflar

Kişisel Verinin Aktarım Amacı

·Yetkili kamu kurum ve kuruluşları

 

·5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun ve ilgili mevzuatta yer alan yükümlülüklerin yerine getirilmesi

·Fiziksel mekân güvenliğinin temini

·Bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi

·Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi

·İstanbul Reklam faaliyetlerinin yürütülmesi / denetimi

·Talep / şikayetlerin takibi

·Veri sorumlusu operasyonlarının güvenliğinin temini

·Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi

GÖRSEL VE İŞİTSEL VERİLER

Aktarım Yapılan Taraflar

Kişisel Verinin Aktarım Amacı

·Yetkili kamu kurum ve kuruluşları

·Herkese açık

·İştirakler ve bağlı ortaklıklar

·Tedarikçiler

 

·4857 sayılı Kanun ve ilgili mevzuatta yer alan yükümlülüklerin yerine getirilmesi,

·İnsan kaynakları süreçlerinin yürütülmesi

·Fiziksel mekân güvenliğinin temini

·İstanbul Reklam faaliyetlerinin yürütülmesi / denetimi

·Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi

FİNANS

Aktarım Yapılan Taraflar

Kişisel Verinin Aktarım Amacı

·Gerçek veya özel hukuk tüzel kişileri

·Yetkili kamu kurum ve kuruluşları

·İştirakler ve bağlı ortaklıklar

·4857 sayılı İş Kanunu’ndan doğan yükümlülüklerin yerine getirilmesi

·Çalışanlar için iş akdi ve mevzuattan kaynaklı yükümlülüklerin yerine getirilmesi

·Finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi

·Mal/hizmet satın alım süreçlerinin yürütülmesi

·Ücret politikasının yürütülmesi

·Yatırım süreçlerinin yürütülmesi

MESLEKİ DENEYİM

Aktarım Yapılan Taraflar

Kişisel Verinin Aktarım Amacı

·Gerçek veya özel hukuk tüzel kişileri

·Yetkili kamu kurum ve kuruluşları

 

·4857 sayılı Kanun ve ilgili mevzuatta yer alan yükümlülüklerin yerine getirilmesi,

·İş başvuru süreçlerinin yürütülmesi

·İnsan kaynakları süreçlerinin yürütülmesi

·İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi

·İstanbul Reklam faaliyetlerinin yürütülmesi / denetimi

·Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi

 

 1. Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi

 

Kişisel verileriniz İstanbul Reklam tarafından Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen “Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması”, “Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması.” ve“Kanunlarda açıkça öngörülmesi” hukuki sebeplerine dayalı olarak ve ayrıca belirli süreçlerde açık rızanız dahilinde e-posta, internet sitesi, açık internet kaynakları, sosyal medya, telefon, SMS ve çağrı merkezi kanallarıyla elektronik ortamda veya elden teslim ve posta kanallarıyla fiziki ortamda toplanabilecektir.

 

 1. Kişisel Veri Sahibi Olarak Kanun’un 11. Maddesinde Sayılan Haklarınız

 

Kanun’un 11. maddesi uyarınca, veri sahipleri olarak aşağıdaki haklara sahip olduğunuzu bildiririz:

 

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • Kanun’a ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkması durumunda buna itiraz etme,
 • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

 

Yukarıda sıralanan haklarınıza yönelik talepleriniz ile ilgili olarak; Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’de yer alan asgari şartları içerir talep dilekçenizi yazılı ve ıslak imzalı olarak Şirket merkezinin bulunduğu Merkez Mah. Gençosman Cad. No: 1/21 Güngören/İSTANBUL adresine bizzat elden iletebilir, noter kanalıyla gönderebilir, Şirketimize ait olan istreklam@hs01.kep.tr KEP adresi üzerinden elektronik imzalı olarak gönderebilir veya Şirketimiz sistemlerinde e-mail adresinizin kayıtlı olması durumunda hulya@istanbulreklam.com e-posta adresi üzerinden Şirketimize iletebilirsiniz.

Merhaba
Size nasıl yardımcı olabilirim?